Jak zostać członkiem PTPB

Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację członkowską.
Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres Towarzystwa
Prawa i obowiązki członków Towarzystwa określone zostały szczegółowo w rozdziale III statutu

Składki

Członkowie PTPB zobowiązani są do opłacania corocznej składki.
Aktualna roczna składka członkowska wynosi 100 złotych.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Alior Bank 27 2490 0005 0000 4500 5037 9849
W tytule przelewu wpisując „SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK…., IMIĘ I NAZWISKO”.

Korzyści i obowiązki wynikające z członkostwa

Korzyści wynikające z członkostwa w PTPB to m.in.:

 • Dostęp do działalności edukacyjnej Towarzystwa, a szczególnie do organizowanych szkoleń, wykładów i prelekcji, konferencji i seminariów,
 • Ulgowe opłaty za uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
 • Korzystanie z pomocy zawodowej i prawnej,
 • Korzystanie ze wsparcia w zakresie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych uwzględniających cele statutowe Towarzystwa,
 • Aktywne angażowanie się w życie Towarzystwa poprzez zgłaszanie inicjatyw, udział w zebraniach oraz bierne i czynne prawo wyborcze.

Członkowie PTPB zobowiązani są do realizacji statutowych założeń działalności Towarzystwa, w tym:

 • Rozwijania i propagowania wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowania jako nauki o zachowaniu,
 • Działalności na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznie niepożądanych oraz podejmowania działań na rzecz ich modyfikacji,
 • Propagowania terapii behawioralnej jako formy leczenia psychologicznego, jak również upowszechniania wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności,
 • Wspierania badań, inicjatyw i prac podejmowanych w celu rozwijania wiedzy o prawach rządzących zachowaniem oraz praktycznego wykorzystania tej wiedzy,
 • Organizowania szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo modyfikacją zachowania oraz udzielania im uprawnień do stosowania konkretnych technik modyfikacji zachowania – po zdaniu stosownych egzaminów sprawdzających ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania wyżej wspomnianych technik,
 • Udzielania pomocy diagnostycznej i terapeutycznej osobom z zaburzeniami zachowania oraz pomocy merytorycznej ich opiekunom, nauczycielom i terapeutom,
 • Organizowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych,
 • Dbałości o wysokie standardy etyki zawodowej osób zajmujących się terapią behawioralną.

Członkowie honorowi

Honorowe członkostwo w PTPB dotychczas przyznane zostało dwóm wybitnym przedstawicielom światowej psychologii behawioralnej: prof. Williamowi M. Baumowi i prof. Howardowi Rachlinowi.

Prof. Howard Rachlin, uważany za twórcę ekonomii behawioralnej, jest emerytowanym profesorem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Stony Brook w Nowym Jorku. Jego początkowe prace dotyczyły ilościowych analiz zachowań sprawczych gołębi. Współpracował wówczas z prof. Williamem M. Baumem, rozwijając prawo dopasowania, którego autorem jest Richard Herrnstein. Następnie zajmował się dokonywaniem wyboru oraz podejmowaniem decyzji przez ludzi i zwierzęta, w celu zrozumienia psychologicznych i ekonomicznych podstaw samokontroli, uzależnień, zachowań społecznych oraz altruizmu. Badania przeprowadzone przez prof. Rachlina koncentrują się na uwarunkowaniach wyborów dokonywanych w różnych odstępach czasu oraz ich wpływu na samokontrolę i zachowania społeczne.

Prof. William M. Baum jest profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, a także emerytowanym profesorem Uniwersytetu w New Hampshire. Pełni funkcję redaktora czasopism „Learning & Motivation” oraz „Journal of the Experimental Analysis of Behavior”. Był również członkiem zarządu Society for the Experimental Analysis of Behavior. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch zagadnień: empirycznych i teoretycznych analiz zachowań związanych z dokonywaniem wyboru oraz filozoficznych rozważań dotyczących behawioryzmu. Prof. Baum jest stałym uczestnikiem międzynarodowych kongresów organizowanych przez Association of Behavioral Analysis International.

Uroczystość nadania honorowych członkostw PTPB – 19 marca 2010 r., Kraków