Dotychczasowe patronaty

Konferencje

Międzynarodowa konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”, Kraków 25–27 września 2015 r.

ZASADY OBJĘCIA PATRONATEM

PTPB obejmuje patronat nad publikacjami, konferencjami, wykładami otwartymi, szkoleniami itp. pod następującymi warunkami:

  • Tematyka publikacji i ww. imprez musi być zgodna ze statutem i polityką programową oraz misją PTPB.
  • Podmiot starający się o patronat zobowiąże się do umieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych (afisz, program, folder, strona internetowa itp.) lub w wydaniach książkowych informacji o patronacie, w tym logo PTPB

W sprawie patronatu należy kontaktować się z sekretarzem zarządu PTPB.