< 2010 r.

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJA NAUKOWE
DO 2010 ROKU

Organizowanie regularnych, corocznych sympozjów naukowych PTPB odbywających się w marcu, w okolicach rocznicy urodzin B.F. Skinnera, od początku było jednym z najważniejszych przedsięwzięć PTPB, mających na celu propagowanie psychologii behawioralnej. Celem sympozjów jest (1) prezentacja zagadnień teoretycznych, (2) rezultatów badań, (3) doświadczeń praktycznych oraz (4) zastosowań psychologii behawioralnej. Wystąpienia dotyczą szerokiego zakresu kwestii ujętych z punktu widzenia psychologii behawioralnej, nawet jeśli ten punkt widzenia nie jest jedyny i dominujący w podejściu do danego problemu. Sympozja są okazją do spotkania, wymiany poglądów, dyskusji oraz integracji przedstawicieli polskiego środowiska analityków zachowania. Dają także możliwość ukazania specyfiki psychologii behawioralnej na tle innych koncepcji psychologicznych, dlatego przyciągają przedstawicieli nie tylko psychologii behawioralnej, ale także innych nurtów współczesnej psychologii. 
 
Pierwsze sympozjum odbyło się 18 marca 2005 roku w Instytucie Psychologii UJ. Zgromadziło kilkunastu uczestników, którzy wysłuchali 5 prelegentów. Każde kolejne sympozjum cieszyło się coraz większym zainteresowaniem i przyciągało coraz więcej uczestników oraz prelegentów, reprezentujących różne organizacje naukowe i terapeutyczne z całej Polski. Uwieńczeniem cyklu krakowskich sympozjów było szóste, zorganizowane w 2010 roku. Grono prelegentów reprezentowali nie tylko przedstawiciele największych ośrodków naukowych i terapeutycznych w Polsce, ale również wyjątkowi goście zagraniczni, uczniowie B.F. Skinnera – prof. William Baum i prof. Howard Rachlin – którzy w trakcie sympozjum zostali honorowymi członkami PTPB.
 

2011 – 2015

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJA NAUKOWE W LATACH 2011 DO 2015

W latach 2011-2015 sympozja odbywały się w Warszawie i były współorganizowane przez Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

2016 >

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJA NAUKOWE PO 2016 ROKU

W 2018 r., po raz pierwszy w Poznaniu, odbyło się XII Sympozjum, którego współorganizatorem był Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W Sympozjum wzięli udział m.in. dr Niklas Törneke (Szwecja) i dr Rebecca Sharp (Bangor University).