Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zrzesza psychologów (zarówno pracowników wyższych uczelni i doktorantów, jak i psychologów – praktyków) i studentów psychologii, ale także osoby reprezentujące dziedziny pokrewne – głównie pedagogów i terapeutów.

 

JESTEŚMY AFILIOWANYM ODDZIAŁEM ABAI

 

Co robimy?

NASZE NAJWAŻNIEJSZE CELE:

  • Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowania jako nauki o zachowaniu i czynnikach środowiskowych, które na nie wpływają.
  • Propagowanie idei efektywnej terapii behawioralnej jako formy leczenia psychologicznego, jak również upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności.

Staramy się osiągnąć wyżej wymienione cele poprzez działalność naukową, wydawniczą, szkoleniową oraz prace na rzecz środowiska psychologów i psychoterapeutów.

Skąd się wzieliśmy i jak się rozwijamy?

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej powstało w 2002 roku przy Instytucie Psychologii UJ. Pomysłodawcą utworzenia Towarzystwa był prof. Jerzy Siuta (kierownik Zakładu Psychologii Behawioralnej w Instytucie Psychologii UJ), który namówił swoich doktorantów i magistrantów do powołania organizacji zajmującej się rozpowszechnianiem praktycznych aspektów nauki o zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem promowania terapii behawioralnej.
Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się 16 listopada 2002 roku w Instytucie Psychologii UJ. Przyjęto Statut PTPB oraz powołano Komitet Założycielski w składzie: Przemysław Bąbel, Dorota Fortuna i Małgorzata Kantaruk. Dwa lata później PTPB zostało wpisane do KRS i formalnie rozpoczęło działalność.

OKRES KRAKOWSKI

Pierwszy Zarząd PTPB, działający w latach 2005 – 2007, tworzyli: Przemysław Bąbel – prezes, Tomasz Drożdż – wiceprezes, Aneta Smolińska – sekretarz, Anna Ziółkowska – skarbnik i Maciej Michalski – członek. Byli to absolwenci, doktoranci i pracownicy Instytutu Psychologii UJ. Przemysław Bąbel pełnił funkcję prezesa przez trzy kadencje, nadając właściwy kierunek i tempo rozwoju PTPB.
W tym okresie PTPB nawiązało współpracę z wszystkimi najważniejszymi ośrodkami terapii behawioralnej w Polsce, włączyło się w prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, objęło patronat nad publikacjami z zakresu nauki o zachowaniu, rozpowszechniło różne formy terapii behawioralnej (organizując liczne szkolenia), nawiązało ścisłą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, która zaowocowała stworzeniem systemu uznawania kompetencji zawodowych i nadawania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego, pod nazwą Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego, a także zorganizowało sześć sympozjów naukowych, które szybko znalazły swoje miejsce w kalendarzu ważnych wydarzeń środowiska behawioralnego w Polsce.

OKRES WARSZAWSKI

W roku 2011 zmienił się skład Zarządu PTPB, który od tej pory tworzyli przedstawiciele nie krakowskich, ale warszawskich instytucji naukowych i ośrodków terapeutycznych. W latach 2011 – 2017 liderami Zarządu PTPB byli: Łukasz Paw – prezes, Monika Suchowierska – wiceprezes, Bartłomiej Swebodziński – skarbnik i Ewa Kopecka – sekretarz.

W tym czasie w Warszawie, w Uniwersytecie SWPS, zorganizowano 5 kolejnych sympozjów PTPB. Wszystkie miały charakter międzynarodowy i z każdym rokiem przyciągały coraz więcej uczestników. Ponadto w „okresie warszawskim” PTPB kontynuowało patronowanie publikacji z zakresu analizy zachowania, stało się afiliowanym oddziałem ABAI (Association for Behavior Analysis International), było reprezentowane na konferencjach organizowanych przez ABAI, a także zainicjowało konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce analizy zachowania.

***

W 2017 roku skład Zarządu PTPB ponownie uległ zmianie. Obecnie tworzą go przedstawiciele ośrodków naukowych usytuowanych w różnych częściach Polski (UJ, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Uniwersytet SWPS w Poznaniu), co oznacza, że PTPB rozpoczęło nowy okres swojej działalności.