prezes

Przemysław

bąbel

wiceprezes

paweł

ostaszewski

skarbnik

bartłomiej

swebodziński

Sekretarz

Krystyna

Pomorska

Członek

Anna

Ziółkowska

przewodniczący

Łukasz

Paw

wiceprzewodnicząca

Ewa

Kopecka

Wojciech

Białaszek

Joanna

Dudek

Katarzyna

Bąbik

Monika

Rupińska