loading

Show info
PSBP

© 2019 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioranej

Governance

Board

Przemysław Bąbel
President
Paweł Ostaszewski
Vice-President
Bartłomiej Swebodziński
Treasurer
Krystyna Pomorska
Secretary
Anna Ziółkowska
Board Member

Audit Committee

Łukasz Paw
Chairperson
Ewa Kopecka
Deputy Chairperson
Wojciech Białaszek

Peer Tribunal

Joanna Dudek
Katarzyna Bąbik
Monika Rupińska