loading

Show info
PTPB

© 2019 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioranej

Władze

Zarząd

Przemysław Bąbel
Prezes
Paweł Ostaszewski
Wiceprezes
Bartłomiej Swebodziński
Skarbnik
Krystyna Pomorska
Sekretarz
Anna Ziółkowska
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Łukasz Paw
Przewodniczący
Ewa Kopecka
Wiceprzewodnicząca
Wojciech Białaszek

Sąd Koleżeński

Joanna Dudek
Katarzyna Bąbik
Monika Rupińska