loading

Show info
PTPB

© 2019 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioranej

Patronaty

Zasady objęcia patronatem

PTPB obejmuje patronat nad publikacjami, konferencjami, wykładami otwartymi, szkoleniami itp. pod następującymi warunkami:

  1. Tematyka publikacji i ww. imprez musi być zgodna ze statutem i polityką programową oraz misją PTPB.
  2. Podmiot starający się o patronat zobowiąże się do umieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych (afisz, program, folder, strona internetowa itp.) lub w wydaniach książkowych informacji o patronacie, w tym logo PTPB.

W sprawie patronatu należy kontaktować się z sekretarzem zarządu PTPB.

Dotychczasowe patronaty

Książki

Konferencje