loading

Show info
PTPB

© 2019 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioranej

Licencja terapeuty

 


W październiku 2010 r. Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ustalenie takich standardów kształcenia terapeutów behawioralnych, żeby prowadzona przez nich terapia charakteryzowała się najwyższą jakością, skutecznością i poziomem etycznym. W efekcie powstał system szkolenia i certyfikowania terapeutów behawioralnych pod nazwą Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego. W ramach systemu nadawane są także uprawnienia do prowadzenia superwizji, szkoleń i staży licencyjnych.